برنامه درسی ۲۴مهر مدرسه تلویزیونی ایران

گروه جامعه: برنامه درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول و دوم که روز پنج‌شنبه 24 مهر از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:٣٠ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD – رشته الکترونیک – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا ٩ نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک – پایه ۱۰ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۹ تا ۹:۳۰سرویس چرخ خودرو /پودمان یک – رشته مکانیک خودرو -پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب – پایه ۱۱ -شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ استاندارد کورل دراو – پایه۱۰ – شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ابتدایی:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ علوم تجربی پایه پنجم
ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ عربی – درس اول بخش سوم پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ عربی- درس دوم (ترجمه) پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ عربی – درس اول حل تمرین ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : آموزش مجازی- سنجش الکترونیکی

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ آمادگی دفاعی – پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠تا٢٠:٢۵ فیزیک ۱ – چگالی ویژگی های فیزیک مواد – پایه۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی
ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴
ساعت ۷:۳۰ درس ریاضی آمار۱ پایه ۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس تاریخ ۲ پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰ درس نگارش۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۰:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس علوم و فنون ادبی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۱:۴۵ درس دین وزندگی۳ پایه ۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف
ساعت ۱۱درس هدیه آسمانی پایه ششم
ساعت ۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه ششم
ساعت ۱۵ درس عربی زبان قران ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف
ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران ۱ پایه ۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت ۱۶درس عربی زبان قران۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف
ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام‌های آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *